Ning «4»

Forestillingen «4» er en scenisk produksjon der hele og deler av instrumentalteaterverk er satt sammen i episodisk form. Dette er både verk av sentrale samtidskomponister og ensemblets egne verk. Selv om de tradisjonelle musikkinstrumentene og den tradisjonelle utøverrollen ikke står i fokus, er forestillingens hovedvirkemiddel nettopp lyd og utøvende musikere. Utøverne utforsker objekter, kropp og språk som meningsbærende elementer på lik linje med musikken. Resultatet er absurde, poetiske, rituelle og komiske karakterer og situasjoner - alltid ledsaget av musikk.

Tittelen «4» henspiller på Ning i konfliktområdet mellom ensartet gruppe (kvartett) og fire veldig ulike individer. I forestillingen avløses episoder med hele kvartetten av solostykker der én og én utøver trer fram. Tittelen spiller også på at forestillingens lim er fragmenter av Samuels Becketts stykke «Quad».

Forestillingen inneholder følgende verk:

«Living Room Music»: John Cage
«Conversation XVII»: Georges Aperghis
«Staatsteather»: Mauricio Kagel
«Le Corps a Corps»: Georges Aperghis
«For Tora» og «Passage barré»: Erik S. Dæhlin
«Table Music»: Thierry De Mey
«Motion»: Maja Bugge, tekst a smith
«Quad»: Samuel Beckett

Konsept og idé: Ning
På scenen: Tora Ferner Lange, Maja Bugge, Erik S. Dæhlin og Amund Sjølie Sveen.

Hjem (Ning homepage)
Pressebilder Ning

Foto: Mona Møllebakken