LydSol - en levende installasjon

En svevende cello er verdens midtpunkt. Gjennom sine strenger og tråder holder den verden i bevegelse og gir alle ting svigninger; en underjordisk sol som gir liv gjennom strenger og lyd istedefor gjennom stråler og lys...

Skoleforestilling for barnetrinnet. Av og med NING
Scenisk lydinstallasjon i flere rom.

Urframført under ILIOS 2006. Medvirkende: Maja Bugge, Erik S. Dæhlin, Tora Ferner Lange, Amund Sjølie Sveen, Frida Steenhoff Hov og Asle Lauland Pettersen (scenografi)

Produsert i samarbeid med ILIOS-festivalen 2006.
Vist for Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune, april 2008, i samarbeid med Black Box Teater.
Foto: Trygve Solheim.

Til NING hjemmeside

Se VIDEO av LydSol


Den levende installasjonen LydSol handler om flere ting. Lyd, lys, eventyrfortelling og scenisk uttrykk tas i bruk for å skape en helhetlig sanselig opplevelse som stimulerer publikums fantasi. Den spiller på mytologiske forestillinger om underjordiske verdener og underlige skapninger - det lille menneskets plass i det store urverket - og samtidig trekker installasjonen veksler på fysiske teorier om verdens materie.

Installasjonen setter også lydproduksjon og svingninger i fokus, og presenterer et kompleks, abstrakt - og for publikum uvanlig - lydmateriale, i en innbydende og åpen sammenheng.

All lyd som presenteres i installasjonen stammer fra en cello. Celloen henger fritt i rommet - festet i en aluminiumskube som er 5,5 meter høy. Nylonliner er festet til celloens strenger. Utøverne spiller på disse linene med buer, og dermed indirekte på celloen, som klinger med. Dette lydmaterialet danner også utgangspunkt for lydinstallasjonene i for- og etterkant av installasjonens hovedrom.

Scenografi - i form av lys, lyd, røyk og fysisk materiale - er viktige ingredienser i prosjektet.