Our picture is continuous fractions

Premiére i Harstad, ILIOS, 04. februar 2011

Se for deg fire kropper i et landskap. Landskapet er et levende bilde – bygd opp av flere mindre bilder. Hør lyden av feedback produsert av kroppene. Solen står fastspikret. Tenkt deg at bildet er en prøveordning. Hva som har skjedd og hva som skal komme til å skje, er uvisst. Men forsøk å huske dette. Minnet er summen av alle disse fragmentene.

”Our picture is continuous fractions” er et scenekunstprosjekt av komponisten Erik Dæhlin, koreografen Therese Markhus og scenograf Christina Lindgren. Prosjektet er både en scenisk installasjon og et danse- og musikkverk med fire utøvere på scenen: Kristina Søetorp og ning; Amund Sjølie Sveen, Rasmus Jørgensen, Tora Ferner Lange.

«Our picture is continuous fractions » er et danse- og musikkverk, men samtidig også et levende bilde - et drømmelandskap. Vi har basert prosjektet på en forestillingen om at livet totalt sett utgjør et eneste bildet som leves gjennom mange mindre hendelser. Disse hendelsene lagres lagvis i hukommelsen, men fremkalles i minnet som stadig varierende (og ofte surrealistiske) iscenesettelser.

Dette utgjør også hovedtanken bak forestillingen. Det sceniske bildet inneholder både personer og objekter som danner et landskap hvor mulige ting har skjedd, kommer til å skje og skjer. Gjennom utforskninger av dette landskapet, fremkalles et kontinuum av lagvise variasjoner som dette ”levende” bildet kan inneholde. Et innhold som springer utfra minnets relative forhold til tid og rom uttrykt gjennom musikk og bevegelse. Lyden og kroppene i landskapet gir hverandre kontinuerlig feedback, slik både bildet og nåtiden konstrueres som en prøveordning av fortid og fremtid. Forestillingens bevegelse er bildets bevegelse gjennom langsomme øyeblikk og mulige hendelser.

Ning hjemmeside

Pressebilder NING

(foto: Christina Lindgren)