REALITY BOX

Premiére i Oslo, Black Box teater,
6. mars 2014

Reality Box beveger seg i grenseland mellom konsert, performance og teater. NING, et musikkensemble som jobber like mye med scenekunst og performance som med musikk, samarbeider her med komponist og installasjonskunstner Ignas Krunglevicius. Utgangspunktet er møtet mellom lyd, tekst, høyteknologi og familieterapi. I Reality Box etableres en ubrytelig kobling mellom lyd og animert tekst. Til hvert ord hører en lyd. Samtidig som musikken utvikles, utfolder en samtale seg. All dialog projiseres på store flater. Teksten er en autentisk transkripsjon av samtaleterapi mellom en datter og hennes foreldre, hentet fra den britiske psykiatrikeren R. D. Laing. Lydbildet er til dels maskinelt, monotont og massivt.

Tema er maktutfoldelse i alle våre menneskelige relasjoner, eksemplifisert ved familien og forholdet mellom foreldre og ungdom. I denne familie viser det seg raskt at det ikke er tydelig hvem som er syk og hvem som er normal. Det samme kan sies om samfunnet rundt oss. Hvem definerer hva som er sykt og hva som er friskt? Hvem er tilregnelig og hvem er gal? Hva er virkelig? Hvem er normal?

Reality Box er en videreføring av NINGs mangeårige arbeid med å utforske grenselandet mellom tekst, visualitet og musikk fra ulike angrepsvinkler. I Reality Box er dialogen vesentlig, men samtidig så uløselig knyttet til lydproduksjon at selve framføringen av teksten - som projeksjoner - skjer gjennom det å spille på et instrument; uten lyd, ingen semantisk mening.

 

Av og med:
NING / Ignas Krunglevicius

Medvirkende:
NING (regi / musikk): Erik Dæhlin, Tora Ferner Lange, Amund Sjølie Sveen
Ignas Krunglevicius (konsept / musikk)
Dagny Drage Kleiva (scenografi)
Ida Andersson (lysdesign)
Oda Rador (dramaturg)

Støttet av:
Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde

 

Ning hjemmeside

Pressebilder NING