Ning / Ultima / Black Box Teater
30.09 - 01.10:

«TRANSITT»

«Is this where you are? If it is not, go to where you are. I will wait for you there.»
(Inngravert i gulvet på Oslo lufthavn Gardermoen)

Transitt er en ny musikkteaterforestilling av og med Ning, laget i tett samarbeid med komponist Henrik Hellstenius og regissørene Andy Smith og Kai Johnsen.

Det å reise er grenseoverskridende; reisen er en fysisk, mental og sosial transittilstand. Reisen er forestillingens utgangspunkt. Vi møter fire individer som uttrykker seg ved hjelp av lyd, bevegelse, ord og objekter. Reisen befolkes av personlige historier, men reisens rom - flyplasser, perronger og venterom - er nøytrale "ikke-steder".

Tematisk sirkler forestillingen rundt reisens rituelle karakter og dens mange iboende allmennmenneskelige forhold; identitet, forventning, ventetid, kontrasten mellom det private og det offentlige, forflytning og transformasjon.

I arbeidet med forestillingen har de seks kunstnerne vært opptatt av å utforske møtet mellom lyd, bevegelse og rom, og gjennom dette; forholdet mellom teatralitet og lyd.

Pressebilder fra «TRANSITT»

Sted: Black Box Teater (Marstrandg 8, Rodeløkka, www.blackbox.no)
Tid: 30.09 - 01.10.06, kl 1900
Billetter: www.billettluka.no / tlf 815 11 500 / Narvesen
Kr. 150,- / 100,-

Uavhentede billetter selges i Black Box Teaters billettluke en time før forestilling.


Konsept og idé: NING, Henrik Hellstenius og Kai Johnsen
På scenen: Maja Bugge, Erik S. Dæhlin, Rasmus Jørgensen og Amund Sjølie Sveen.
Musikk: Henrik Hellstenius og NING
Regi: Andy Smith, Kai Johnsen og NING
Lys: Boya Bøckman
Lyd: Morten Pettersen

Arrangert i samarbeid med Ultimafestivalen.

Forestillingen er støttet av: Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstere, Fond for lyd og bilde, Norsk musikkfond.

Ning hjemmeside

Pressebilder NING