«Lust, melancholy» / Niels Rønsholdt (DK)

Urframført under Happy Days Sound Festival, Oslo april 2005


Prosjektet er støttet av "Disturbances - a symposium of sound, space and movements" - et symposium initiert og organisert av Nordscen og Nomus, underkomitéer av Nordisk Ministerrråd.