Ning

Ning er et ensemble som med utgangpsunkt i musikk skaper sceniske verk. Som samtidsmusikkensemble har vi særlig jobber med fysiske, teatrale og visuelle aspekter ved musikalsk framføring. Ensemblet har siden 1997 produsert forestillinger i samarbeid med komponister, skuespillere, koreografer og regissører, og turnert over hele Norge med en rekke ulike produksjoner. Sentralt i arbeidet står musikernes skapende rolle i interdisiplinært samarbeid. Produksjonene utforsker og utvider mulighetene innenfor denne rollen.

Ensemblet er i dag basert rundt to faste medlemmer, Erik Dæhlin og Amund Sjølie Sveen, men jobber også som et nettverk for andre kunstnere som er interesserte i forbindelser mellom lyd, rom og performative uttrykk. Vi jobber med et performativt språk for musikalsk framføring som inkluderer fysiske uttrykk og visuelle elementer. Det finnes et uutforsket potensial i dette feltet som har implikasjoner for en rekke kunstneriske uttrykk. Vi håper å kunne oppmuntre og utfordre andre kunstnere til å utforske området sammen med oss.

Ning mottar enesemblestøtte fra Norsk kulturråd.

Information in English  

 


RIKSKONSERT (2015)


RIKSKONSERT i Odda: Odda Musikklag i Ungdomshallen. Foto: NING.

 


REALITY BOX ( 2014)
REALITY BOX: Black Box teater 2014. Foto: Ignas Krunglevicius.

 

 


Copyright Ning 2015